Kurz: Uzavření účetnictví za rok 2017 pro neauditované společnosti včetně zpracování daňových přiznání

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2017 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty.Obsah kurzu

  • kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb,
  • opravy případných chyb,
  • vazba na vnitropodnikové směrnice,
  • uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy majetku, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné položky, rezervy, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly,
  • zjištění výsledku hospodaření,
  • výpočet daňové povinnosti a zaúčtování daňové povinnosti,
  • uzavření účetnictví,
  • otevření účetnictví na začátku dalšího období,
  • vyplnění daňového přiznání a seznámení s povinnými přílohami,
  • příklady v případě zisku a ztráty.Cieľová skupina

Seminář je určen účetním a ekonomickým pracovníkům z podnikatelské sféry, kteří nemají tolik zkušeností s uzavřením účetnictví. Vhodné i pro ty, kteří ještě samostatně uzávěrku a závěrku podvojného účetnictví neprováděli.Poznámka k cene

kód: 1705070 - 2 090 Kč + DPH Základní cena, kód: 170507A - 3 971 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170507B - 5 643 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170507C - 7 106 Kč + DPHKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz