Kurz: 3 v 1: EMOČNÍ INTELIGENCE, EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE A ENNEAGRAM

Popis kurzu

Co Vám školení přinese?

 • Nižší míra stresu – větší kontrola nad životem
 • Nižší míra negativních emocí
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Efektivní zvládání konfliktů
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
 • Techniky pro zvýšení životní spokojenosti
 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých; pochopení jejich vnitřní motivace
 • Efektivní zvládání konfliktů
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
 • Nástroje pro zvýšení životní spokojenostiObsah kurzu

Obsah:

 • Jak je to vlastně s lidskou inteligencí?
 • Emoce a jejich vymezení; Teorie emoční inteligence
 • Znáte se? Nástroje pro sebepoznání
 • Jak řídit naše emoce? Jak zvládat vztek? Jak předejít úzkosti?
 • Jak s nimi naložit v komunikaci a co nám k tomu sdělují neurovědy?
 • Jak zvýšit naši životní spokojenost?
 • Jak posílit naši psychickou odolnost?
 • Co je to enneagram?
 • Vztah enneagramu a emoční inteligence
 • Historie eneagramu
 • Triády eneagramu (Instinktivní triáda, Pocitová triáda, Myslící triáda)
 • Osobnostní typologie – typ 1 – 9 (Perfekcionista, Dárce – záchranář, Herec, Romantik, Pozorovatel, Skeptik, Požitkář, Bojovník – ochránce, Smiřovatel)
 • Analýza svého typu a typů kolegů a členů týmuCieľová skupina

Bez omezeníKontaktná osoba

Dagmar Havlíčková
+420 732 673 445
dagmar@apas.cz


Organizátor