Detail kurzu

Mapovanie toku hodnôt - Identifikácia príležitostí k zlepšeniu (Osobná alebo online účasť)

IPA Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Identifikácia a odstraňovanie plytvania v toku hodnôt

 • Spoznať princípy štíhleho konceptu výroby.
 • Porozumieť významu mapovania hodnotového toku (Mapovanie toku hodnôt, VSM).
 • Identifikácia a odstraňovanie plytvania v toku hodnôt.
 • Naučiť sa vytvoriť mapy súčasného a budúceho stavu.
 • Vedieť vytvoriť harmonogram zmien umožňujúci udržať vyššiu výkonnosť vášho výrobného systému.
 • Metodika bude vysvetlená aj v kontexte nevýrobných oblastí.

Obsah kurzu

8.30 - 16:00
 • Základné ukazovatele a metriky Lean
 • Výber predstaviteľa pre mapovanie
 • Mapovanie toku hodnôt - súčasný stav
 • Analýza pridanej hodnoty
 • Dostupnosť a spôsobilosť pracoviska
 • Mapovanie prerušenia materiálového toku a ich príčin
 • Vyhľadávanie plytvaní v informačnom toku
 • Identifikácia príležitostí na zlepšenie v mape súčasného stavu
 • Základné princípy pre transformáciu
 • Definícia harmonogramu zmien

Cieľová skupina

 • riaditelia výroby a vedúci prevádzok
 • riadiaci pracovníci
 • procesní a priemysloví inžinieri
 • Lean manažéri
Hodnotenie
Organizátor