Kurz: Adobe Photoshop - začiatočník

Popis kurzu

Na kurze Photoshop I. – začiatočník sa oboznámite so základnými nástrojmi programu Adobe Photoshop. Cieľom kurzu je pochopiť základné a najviac používané nástroje pri kreslení v 2D priestore. Súčasťou kurzu je vysvetlenie rozdielu vektorovej a rastrovej grafiky, ktorú Photoshop využíva. Vysvetlia sa základné rozhrania programu, základné nástoje na kreslenie a editáciu, vrstvy, filtre, rozlíšenia, možnosti tlače. Po absolvovaní kurzu budú uchádzači pripravení riešiť základné úkony v 2D grafike, či už vo forme prípravy jednoduchších grafických podkladov, editovaní fotografií, voľnom kreslení, príprave jednoduchšej webgrafiky či v postprodukcii vizualizácií.

Čo potrebujem?

  • vlastný notebook (PC/Mac) s myšou
  • nainštalovaný program Photoshop
  • trial verzia programu: https://creative.adobe.com/products/download/photoshop?promoid=61PM825Y&mv=otherObsah kurzu

1. deň – 4hod
Prvý deň kurzu je zameraný hlavne na tvorbu nových výkresov, nastavenie kvality obrázku a jeho možnosti. Ďalej sú vysvetlené prvky označovania, kreslenia, strihania, upravovania, mazania, retušovania a základnej vektorovej grafiky. Vysvetlí sa rozdiel v používaní vektorovej a rastrovej grafiky. Ukáže sa práca s textom a jeho modifikácie. Ďalej je vysvetlená základná práca s hladinami, hierarchia, nastavenia hladín a využitie efektov pri hladinách.

2. deň – 4hod
Druhý deň kurzu sa účastníci naučia pracovať hlbšie s hladinami a ich filtrami, naučia sa meniť kontrasty a farebnosť viacerými spôsobmi, prehĺbia si znalosti o nastavení výkresov a ich farebných škál. Zistia, ako používať filtre či masky. Ukážu sa podrobné nastavenia spôsobov select. Účastníci sa tiež naučia vytvárať panoramatické snímky pomocou spájania obrázkov vo Photoshope. Vedomosti sú počas kurzu aj na jeho záver aplikované na konkrétnych príkladoch z praxe.
Kontaktná osoba


+421 907 642 961
info@leitus.sk