Kurz: AutoCAD - základy - technické kreslenie

Popis kurzu

ákladný kurz AutoCAD sa venuje úvodu do CAD programov, začiatkom technického kreslenia a úpravám technickej dokumentácie. Je vhodný pre úplných začiatočníkov ako aj pre tých, ktorí pracujú s výkresmi bez absolvovania vzdelania v tejto oblasti. Výstupom kurzu je pochopenie fungovania AutoCAD a schopnosť vytvárať a upravovať základné technické dokumentácie.Obsah kurzu

1. deň (4 hodiny)
V úvode sa vysvetlia CAD programy všeobecne a prečo je celosvetovo používaný práve program AutoCAD. Ďalej sa vysvetlí rozhranie programu, nastavenie jednotiek kreslenia, nastavenie pozadia, používanie skratiek. Následne bude vysvetlené používanie základných funkcií na kreslenie, ako napríklad čiara, obdĺžnik, kružnica, priamka, výsek kruhu, zostrojenie výseku elipsy a ďalšie. Prejdú sa aj základné modifikačné nástroje ako orezanie, mazanie, posúvanie, kopírovanie, zrkadlenie, predlžovanie, zarovnávanie, rozdeľovanie a iné. Už po prvom dni bude môcť účastník upravovať alebo tvoriť jednoduchšie technické výkresy.

2. deň (4 hodiny)
Dôraz sa bude klásť na hladiny a ich možnosti, tvorbu a používanie. Bude vysvetlený pomocný riadok na kreslenie, ktorý umožňuje uchopovanie bodov a využívanie uhlov či pomocných mriežok. Prejdú sa tiež základy kótovania a nastavenie tlače. Oba dni tak poskytnú absolventom kurzu teoretickú bázu vytvárania základnej technickej dokumentácie.


1.deň

  • na akom princípe spočíva CAD technické kreslenie
  • aké sú alternatívne CADové programy na kreslenie
  • kreslenie základných geometrických prvkov v programe AutoCAD
  • modifikačné nástroje programu AutoCAD

2.deň

  • ako pracovať s hladinami
  • uchopovanie a trasovanie
  • základné kótovanie
  • ako nastaviť výkresy na tlačKontaktná osoba


+421 907 642 961
info@leitus.sk