Bratislava - mestská časť Nové mesto

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514/2003 Z.z.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Obsah seminára:

1. Právny rámec

2.Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody

3. Právne pojmy orgán verejnej moci, výkon verejnej moci, nezákonnosť rozhodnutia a nesprávny úradný postup

4. Rozsah zodpovednosti

5. Predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci od zodpovedného orgánu

6. Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody

7. Žaloba o náhradu škody, procesný postup v súdnom konaní a vybraná judikatúra

8. Lehoty

9. Spôsob a rozsah náhrady škody

10. Regresná náhrada

11. Ústredná evidencia

12. Diskusia

Lektor:

JUDr. Tomáš Buzinger pôsobí na Právnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa dlhodobo špecializuje na právne zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu škody zo zodpovednosti za výkon verejnej moci. Venuje sa tiež publikačnej činnosti v odborných časopisoch.

Cieľová skupina

  1. štátne orgány (ministerstvá, iné ústredné orgány šs, okresné úrady)
  2. orgány územnej samosprávy (obce a VÚC, verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, RTVS), orgány záujmovej samosprávy, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci.
  3. notárov, exekútorov, sudcov, prokurátorov, policajtov a advokátov

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing.Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Bojnická 3, 83401 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)