Kurz: Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018

Popis kurzu

Ze semináře si odnesete ucelený pohled na aktuální právní úpravu majetkových daní včetně příkladů z praxe. Přidanou hodnotou semináře bude komentář k vybraným ustanovením včetně aktuálních praktických příkladů k dani z nemovitých věcí a k dani z nabytí nemovitých věcí a základů oceňování a praktické informace k určení směrné hodnoty.



Obsah kurzu

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2018: Obsahem I. části semináře bude komentář ke stěžejním ustanovením zákona o dani z nemovitých věcí včetně legislativních změn na r. 2018 s výkladem vybraných stanovisek GFŘ, dopadajících zejména na:

  • daň z pozemků (vymezení předmětu daně),
  • daň ze staveb a jednotek (vymezení předmětu daně),
  • vybraná osvobození od daně,
  • základ a sazbu daně, tiskopisy přiznání k dani z nemovitých věcí.

Součástí výkladu bude také příklad zaměřený na problematiku daně z nemovitých věcí.

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ AKTUÁLNĚ: Obsahem II. části semináře bude výklad vybraných ustanovení zákonného opatření Senátu včetně komentáře k určení směrné hodnoty se zaměřením na ustanovení vymezující:

  • poplatníka daně a předmět daně z nabytí nemovitých věcí,
  • novinky v osvobozeních od daně z nabytí nemovitých věcí,
  • základ daně včetně definování nabývací hodnoty,
  • použití směrné hodnoty,
  • tiskopisy přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Součástí výkladu bude také příklad k dani z nabytí nemovitých věcí.

Diskuze, odpovědi na dotazy.



Cieľová skupina

Seminář je určen pro účetní, daňové poradce a jejich asistenty, odhadce, znalce, realitní makléře a ostatní, kteří se o danou problematiku zajímají.



Poznámka k cene

kód: 1800050 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 180005A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180005B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180005C - 8 806 Kč + DPH



Kontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz