Základy chovu včiel

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Miesto konania: Akademická 4, Nitra
  • Cena: 326 € (271,67 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: letná ponuka kurzu 324 € (pôvodne 348 €) pri platbe b. prevodom vopred, pri platbe v hot. 326 €
  • Organizátor: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolventi kurzu budú vedieť teoreticky i prakticky vykonávať základné práce a činnosti v chove včiel, oboznámia sa s tvorbou a zložením jednotlivých včelích produktov, technológiou spracovania a uskladnenia včelích produktov, diagnostikou, prevenciou a spôsobmi tlmenia chorôb včiel

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti z oblasti chovu včiel

Obsahová náplň

ľ a jeho časti

Teoretická časť – historický vývoj včelích obydlí; úľ a jeho časti; úle používané na chov včiel u nás a v zahraničí; príslušenstvo úľa; kočovný voz, včelnica, včelín.

Praktická časť – zhotovovanie rámikov; základné opravy a dezinfekcia úľov a úľového príslušenstva; výhody a nevýhody kočovného voza, včelnice, včelína pri praktickom včelárení.

Včelárske pomôcky

Teoretická časť – význam včelárskych pomôcok používaných pri práci so včelami; význam pomôcok pri získavaní, spracovaní a uskladnení včelích produktov.

Praktická časť – používanie včelárskych pomôcok pri práci so včelami; používanie včelárskych pomôcok pri získavaní, spracovaní a uskladnení včelích produktov.

Včelstvo

Teoretická časť – charakteristika a význam matky, robotníc a trúdov; charakteristika a význam včelieho plodu, včelieho diela a zásob.

Praktická časť – rozpoznávanie matky, trúdov a robotníc; rozpoznávanie otvorených a zatvorených včelích plodov; rozpoznávanie medových a peľových zásob.

Včelia pastva

Teoretická časť – význam opeľovania a základné pojmy súvisiace s opeľovaním; charakteristika nektáru, medovice a peľu; najvýznamnejšie zdroje nektáru, medovice a peľu.

Praktická časť – rozpoznávanie najvýznamnejších zdrojov nektáru, medovice a peľu; zhodnotenie výdatnosti včelej pastvy na základe váženia pomocou úľovej váhy.

Včelie produkty

Teoretická časť – priama a nepriama produkcia včiel; chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti včelích produktov; význam včelích produktov.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Monika Rízeková
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

mobil:
+421 905 835 *** zobraziť

email:
monika.rizekova@... zobraziť


Adresa
Akademická 4, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

mobil:
+421 902 920 *** zobraziť

email:
zuzana.repiska@... zobraziť

web: www.agroinstitut.sk

Adresa
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, NITRA Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)