DETAIL KURZU

Rozširovacie školenie vodičov ADR - trieda 7

Od:

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon povolania vodiča prepravujúceho rádioaktívny materiál triedy 7
 • získanie informácií o požiadavkách platných pri preprave rádioaktívneho materiálu triedy 7
Obsah kurzu

 • osobitné riziká ionizujúceho žiarenia;
 • všeobecne záväzné predpisy týkajúce sa prepravy látok tr. 7,
 • základné definície používané pri cestnej preprave nebezpečných vecí triedy 7,
 • Tabuľka A,
 • klasifikácia nebezpečných vecí podľa tried nebezpečenstva; opis a vysvetlenie nebezpečenstva triedy 7,
 • kusy a balenie, príprava, projektovanie a schvaľovanie kusov triedy 7, označovanie kusov;
 • manipulácia s rádioaktívnym materiálom, osobitné požiadavky na ukladanie a bezpečnostné opatrenia pri preprave;
 • bezpečnostný plán
 • osobitné opatrenia v prípade nehody s rádioaktívnym materiálom, uloženie zásielky, informovanie o povahe prepravovaného nákladu, uzatvorenie oblasti nehody

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdf

Cieľová skupina

Vodiči vozidiel prepravujúcich rádioaktívny materiál triedy 7

 • v kusových zásielkach
 • vo voľne loženom stave.
Certifikát ADR osvedčenie o školení vodičov rozšírené o platnosť triedy 7, s medzinárodnou platnosťou

Kontaktná osoba

RNDr. Michal Cingel
+421 918 792 470
skolenia@dekra.sk

Hodnotenie
Organizátor