Interný audítor QMS a EMS podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tohto kurzu je vysvetliť požiadavky nových revízií noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Získať vedomosti o interných auditoch t.j. aký je ich účel, plánovanie, príprava a samotné vedenie auditu podľa normy ISO 19011:2011. V priebehu kurzu bude lektor používať praktické cvičenia s prípadovými štúdiami pre lepšie pochopenie danej problematiky. Kurz bude zakončený testom. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú absolventi osvedčenie pre vykonávanie interných auditov.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov a pracovníkov, ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systémy manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a systémy manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015.

Obsahová náplň

  • Úvod do systémov integrovaného manažérstva – základné princípy, zásady systémového prístupu k manažérstvu kvality, ochrany EMS a QMS, procesný prístup, väzby a odlišnosti požiadaviek noriem
  • Požiadavky normy ISO 14001:2015 a ich implementácia v praxi
  • Požiadavky normy ISO 9001:2015 a ich implementácia v praxi
  • ISO 19011:2011 – Návod na auditovanie systému manažérstva – zodpovednosti, plánovanie, príprava na audit
  • Požiadavky na interného audítora a výkon interných auditov
  • Audit – komunikácia pri audite, vedenie auditu, otváracie a záverečné stretnutie
  • Audit – zistenia, správy z auditu, následná činnosť
  • Audit – audity v organizáciách, proces certifikácie organizácie
  • Cvičenia, záverečný test
  • Vyhodnotenie a záver kurzu

Lektor:
Ing. Nataša Vjesztová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie Interného audítora o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Termíny kurzov

04.04.2018 - 05.04.2018

uzávierka termínu 28.3.2018 - Košice

Prihlásiť sa
30.05.2018 - 31.05.2018

uzávierka termínu 23.5.2018 - Košice

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Slávka Skurkaiová
mobil:
+421 949 050 *** zobraziť

email:
training@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.snrcertification.sk

Adresa
SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)