DETAIL KURZU

Vedúci / externý audítor QMS - IRCA podľa normy ISO 9001:2015

Od:

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Košice

Popis kurzu

Úlohou tohto 5 – dňového kurzu je zvýšiť kvalifikáciu pre všetkých skúsených interných audítorov, ktorí majú ambíciu stať sa vedúcimi audítormi. Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získajú účastníci kvalifikáciu pre vykonávanie externých auditov pre ktorúkoľvek certifikačnú spoločnosť, alebo u svojich dodávateľov. Tento kurz je akreditovaný IRCA a vykonávame ho v spolupráci s americkou spoločnosťou Abacus Quality Training Services, Inc.

Obsah kurzu

 1. Koncepcia kvality a jej aplikácia pre potreby organizácie
 2. Pochopenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 a zásad kvality
 3. Procesy, meranie a zlepšovanie
 4. Dokumentácia systému kvality a jej riadenie
 5. Auditovanie podľa normy ISO 19011:2011
 6. Plánovanie auditu
 7. Metódy a techniky vykonávania auditu kvality
 8. Nezhody a nápravné opatrenia
 9. Výsledky auditu a písanie správy
 10. Procesy zlepšovania a ich implementácia
 11. Registračná schéma IRCA pre audítorov
 12. Cvičenia, prípadové štúdie a workshopy
 13. Test
 14. Vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre skúsených interných audítorov, manažérov kvality alebo manažérov spoločností, ktorí majú záujem vedieť viac o systéme manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001.

Certifikát Medzinárodne platný certifikát s akreditáciou IRCA vydaný americkou spoločnosťou Abacus Quality Training Services, Inc. Poznámka k cene

v cene je zahrnuté: občerstvenie, obedy, študijné materiály, vydanie certifikátu s akreditáciou IRCA

Kontaktná osoba

Marianna Kuchárová
+421 948 034 135
info@snrcertification.sk

Hodnotenie
Organizátor