Detail kurzu

Interný audítor podľa noriem ISO 9001:2015, 14001:2015 a ISO 45001:2018

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Popis kurzu

Prvý deň kurzu bude vysvetlená interpretácia požiadaviek normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018. Druhý deň bude venovaný interným auditom t.j. účel, plánovanie, príprava a vedenie auditu. V priebehu kurzu bude lektor používať praktické cvičenia s prípadovými štúdiami pre lepšie pochopenie. Kurz bude zakončený testom.

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu – predstavenie
 • požiadavky normy ISO 9001:2015
 • Environmentálne aspekty
 • ISO 14001:2015 účel a požiadavky
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • ISO 45001:2018 účel a požiadavky
 • Audit – zodpovednosti, plánovanie, príprava na audit
 • Audit – vedenie auditu, otváracie a záverečné stretnutie
 • Audit – nezhody
 • Audit – správa z auditu, následná činnosť
 • Zavádzanie manažérskych systémov integrácia – porovnanie
 • Test
 • Vyhodnotenie a záver kurzu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov, pracovníkov ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systémy manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, systémy manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001, a systémy manažérstva bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: občerstvenie, obedy, študijné materiály, osvedčenie

Hodnotenie
Organizátor