Zákonník práce pod lupou pre začiatočníkov (prax 0 – 5 rokov)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Nie ste doma v pracovnom práve? Chcete si osvojiť problematiku Zákonníka práce? Ak ste začínajúcim personalistom, manažérom, právnikom či neprávnikom venujúcim sa pracovnému právu, je práve školenie s vynikajúcou doc. JUDr. Martou Thurzovou ,CSc., pre vás to pravé orechové. Lektorka vám okrem iného objasní vznik, zmenu i skončenie pracovného pomeru, základné povinnosti zamestnancov a sankcie za ich porušenie, ochranné limity pracovného času a dôb oddychu, prekážky v práci. Chýbať nebudú ani praktické príklady a ich riešenie.

Cieľová skupina

určený najmä pre manažérov, personalistov a všetkých, ktorí potrebujú získať, prehĺbiť alebo si overiť úroveň svojich odborných vedomostí z problematiky Zákonníka práce.

Obsahová náplň

 • základné pojmy a inštitúty upravené v ZP
 • druhy pracovnoprávnych vzťahov
 • založenie a vznik pracovného pomeru
 • pracovná zmluva a jej obsah
 • zmena pracovného pomeru
 • spôsoby skončenia pracovného pomeru
 • dôvody jednostranného skončenia pracovného pomeru so zamestnancom
 • dôvody ochrany zamestnanca pred prepustením
 • pracovná disciplína a postihy za jej porušovanie
 • ochranné limity pracovného času a dôb odpočinku v ZP
 • prekážky v práci
 • praktické príklady a riešenia

LEKTOR: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.,je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po krátkom pôsobení v praxi sa od roku 1984 až doteraz venuje profesionálnej pedagogickej a prednášateľsko-poradenskej činnosti so špecializáciou na pracovné právo. Je autorkou viacerých monografií, vysokoškolských učebných textov, mnohých odborných článkov a komentárov k Zákonníku práce.

HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny kurzov

21.09.2017 - 22.09.2017

09:00 - 15:00

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel:
+421 41/705 32 *** zobraziť

mobil:
+421 905 848 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/705 38 *** zobraziť

mobil:
+421 915 480 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť

web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)