Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve - postupy účtovania - daňové priznanie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve – postupy účtovania – daňové priznanie

Cieľová skupina

Seminár je určený všetkým záujemcom z praxe, ktorí spracúvajú jednoduché účtovníctvo.

Obsahová náplň

 1. Zmeny účtovných a daňových predpisov – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2014 a známe zmeny na rok 2015:
 • zmeny zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v z.n.p. (register účtovných závierok, zverejňovanie fyzických osôb),
 • zmeny postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo (vplyv zmeny druhového členenia výdavkov na interné postupy a vykazovanie, účtovná závierka 2014),
 • zmeny zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s vplyvom na fyzické osoby (aktívne, pasívne príjmy, zmeny v nezdaniteľných častiach základu dane, obmedzenie percentuálnych výdavov, úprava základu dane, povinnosť a možnosť podať dodatočné daňové priznanie v súvislosti s dodatočne vynaloženými výdavkami, autori a zmeny v zdanení ich príjmov, dividendy, preddavky na daň z príjmov po novom),
 • tlačivo daňového priznania (kto ho podáva, zmeny v tlačive, nezdaniteľné časti, povinné prílohy).
 1. Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2014:
 • uzatvorenie účtovných kníh a účtovná závierka 2014 – osobitosti zostavenia výkazov a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky,
 • uzatvorenie evidencií vedených podľa zákona o dani z príjmov (daňová evidencia, poberatelia príjmov z prenájmu, percentuálne výdavky),
 • premietnutie príjmov a výdavkov z účtovníctva a evidencií v daňovom priznaní typu B.
 • Účtovné a daňové hľadisko:
 • ročné zúčtovanie poistného,
 • dotácie,
 • prijmy z ktorých je daň vyberaná zrážkou,
 • odpisy dlhodobého majetku
 • daň z pridanej hodnoty,
 • podiely na zisku.
 • Diskusia.

Lektor:
Ing. Jana Acsová

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel: +421 41/562 18 10, +421 41/562 15 77
mobil: +421 910 780 619
e-mail: office@tempo.sk

Adresa
Kerametal , Jašíkova 2 , 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/562 15 77, +421 41/562 18 10, +421 903 544 777
email: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape