Kurz: Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve - postupy účtovania - daňové priznanie

Popis kurzu

Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2017 a daňové priznanie typu BObsah kurzu

1) Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2017 a 2018 (podiely na zisku, transferové oceňovanie, ostatné príjmy fyzickej osoby a podobne).

2) Postupy účtovania pre fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2017.

3) Uzatvorenie roka 2017 podnikajúcich fyzických osôb:

 1. účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
 2. preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
 3. s percentuálnymi výdavkami.

4) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:

 1. povinnosť podať daňové priznanie,
 2. nezdaniteľné časti základu dane,
 3. príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
 4. príjmy zo závislej činnosti,
 5. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 6. príjmy z kapitálového majetku,
 7. ostatné príjmy,
 8. umorovanie straty,
 9. povinné prílohy,
 10. osobitné záznamy,
 11. upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

5) Diskusia.Cieľová skupina

Seminár je určený všetkým záujemcom z praxe, ktorí spracúvajú jednoduché účtovníctvo.Poznámka k cene

obed, coffee break, materiályKontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk


Organizátor