Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve - postupy účtovania - daňové priznanie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2017 a daňové priznanie typu B

Cieľová skupina

Seminár je určený všetkým záujemcom z praxe, ktorí spracúvajú jednoduché účtovníctvo.

Obsahová náplň

1) Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2017 a 2018 (podiely na zisku, transferové oceňovanie, ostatné príjmy fyzickej osoby a podobne).

2) Postupy účtovania pre fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2017.

3) Uzatvorenie roka 2017 podnikajúcich fyzických osôb:

 1. účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
 2. preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
 3. s percentuálnymi výdavkami.

4) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:

 1. povinnosť podať daňové priznanie,
 2. nezdaniteľné časti základu dane,
 3. príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
 4. príjmy zo závislej činnosti,
 5. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 6. príjmy z kapitálového majetku,
 7. ostatné príjmy,
 8. umorovanie straty,
 9. povinné prílohy,
 10. osobitné záznamy,
 11. upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

5) Diskusia.

Lektor:
Ing. Jana Acsová

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 910 780 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Kongresové centrum Družba, Botanická 25, Bratislava, 842 14 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)