DETAIL KURZU

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve a Daňové priznanie fyzických osôb /školenie, seminár/

Agentúra TEMPO, s.r.o.

Popis kurzu

Fyzické osoby 2019 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie

 Obsah kurzu

Fyzické osoby 2019 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie

 

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Poznámka k cene

Cena zahŕňa obed, coffee break, materiály a náklady na organizačné zabezpečenie.

Kontaktná osoba

Katarína Poláková
+421 41/562 18 10
info@tempo.sk

Hodnotenie
Organizátor