DETAIL KURZU

Rozširovacie školenie bezpečnostných poradcov ADN – trieda 7

Od:

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon služby bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí vnútrozemskou vodnou dopravou v praxi
 • získanie informácií o požiadavkách platných pri preprave rádioaktívneho materiálu triedy 7 (zdroje ionizujúceho žiarenia a pod.)
Obsah kurzu

 • osobitné riziká ionizujúceho žiarenia;
 • všeobecne záväzné predpisy týkajúce sa prepravy materiálu triedy 7,
 • základné definície používané pri cestnej preprave nebezpečných vecí triedy 7,
 • Tabuľka A,
 • klasifikácia nebezpečných vecí podľa tried nebezpečenstva;
 • opis a vysvetlenie nebezpečenstva triedy 7,
 • kusy a balenie, príprava, projektovanie a schvaľovanie kusov triedy 7, označovanie kusov;
 • manipulácia s rádioaktívnym materiálom, osobitné požiadavky na ukladanie a bezpečnostné opatrenia pri preprave;
 • bezpečnostný plán
 • osobitné opatrenia v prípade nehody s rádioaktívnym materiálom, uloženie zásielky, informovanie o povahe prepravovaného nákladu, uzatvorenie oblasti nehody

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdf

Cieľová skupina

osoby vykonávajúce činnosť bezpečnostného poradcu pre prepravu rádioaktívneho materiálu triedy 7 vnútrozemskou vodnou dopravou

Certifikát Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou Poznámka k cene

Správny poplatok: 165,50€ + 16,50€

Kontaktná osoba

Ing. Simona Duchajová
+421 948 082 909
skolenia@dekra.sk

Hodnotenie
Organizátor