Rozširovacie školenie bezpečnostných poradcov ADN – trieda 7

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon služby bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí vnútrozemskou vodnou dopravou v praxi
 • získanie informácií o požiadavkách platných pri preprave rádioaktívneho materiálu triedy 7 (zdroje ionizujúceho žiarenia a pod.)

Cieľová skupina

osoby vykonávajúce činnosť bezpečnostného poradcu pre prepravu rádioaktívneho materiálu triedy 7 vnútrozemskou vodnou dopravou

Obsahová náplň

 • osobitné riziká ionizujúceho žiarenia;
 • všeobecne záväzné predpisy týkajúce sa prepravy materiálu triedy 7,
 • základné definície používané pri cestnej preprave nebezpečných vecí triedy 7,
 • Tabuľka A,
 • klasifikácia nebezpečných vecí podľa tried nebezpečenstva;
 • opis a vysvetlenie nebezpečenstva triedy 7,
 • kusy a balenie, príprava, projektovanie a schvaľovanie kusov triedy 7, označovanie kusov;
 • manipulácia s rádioaktívnym materiálom, osobitné požiadavky na ukladanie a bezpečnostné opatrenia pri preprave;
 • bezpečnostný plán
 • osobitné opatrenia v prípade nehody s rádioaktívnym materiálom, uloženie zásielky, informovanie o povahe prepravovaného nákladu, uzatvorenie oblasti nehody

Lektor:
RNDr. Michal Cingel, Ing. Simona Duchajová, Ing. Slavomíra Pachová PhD., Ing. Lenka Briňarská

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Simona Duchajová
mobil:
+421 948 082 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť


Adresa
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 082 *** zobraziť

mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť

web: www.dekra-safety.sk

Adresa
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Panónska cesta 47, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)