Detail kurzu

Obnovovacie školenie bezpečnostných poradcov ADN (trieda 1)

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon služby bezpečnostného poradcu pre prepravu látok a predmetov triedy 1 vnútrozemskou vodnou dopravou v praxi
 • získanie nových informácií o požiadavkách platných pri preprave látok a predmetov triedy 1 vnútrozemskou vodnou dopravou

Obsah kurzu

 • základné definície používané pri vnútrozemskej vodnej doprave nebezpečných vecí triedy 1,
 • vlastnosti výbušných látok a predmetov,
 • klasifikácia, rozdelenie do podtried a význam skupín znášanlivosti,
 • opis a vysvetlenie nebezpečenstva triedy 1,
 • označovanie výbušných látok a predmetov,
 • požiadavky na manipuláciu a oddeľovanie látok a predmetov triedy 1,
 • požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie špeciálnych dopravných prostriedkov určených na prepravu výbušných látok a predmetov triedy 1
 • požiadavky na spoločnú nakládku s inými nebezpečnými vecami,
 • požiadavky na zákaz spoločnej nakládky podľa skupín znášanlivosti,
 • bezpečnostný plán,
 • osobitné opatrenia v prípade nehody,
 • zmeny a nové ustanovenia v dohode ADN.

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdf

Cieľová skupina

osoby vykonávajúce činnosť bezpečnostného poradcu pre prepravu látok a predmetov triedy 1 vnútrozemskou vodnou dopravou, ktoré žiadajú o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Certifikát Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou Poznámka k cene

Správny poplatok: 165,50€ + 16,50€

Kontaktná osoba

Ing. Simona Duchajová
+421 948 082 909
skolenia@dekra.sk

Hodnotenie
Organizátor