Kurz: Obnovovacie školenie bezpečnostných poradcov ADN (trieda 7)

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon služby bezpečnostného poradcu pre prepravu rádioaktívneho materiálu triedy 7 vnútrozemskou vodnou dopravou v praxi
 • získanie nových informácií o požiadavkách platných pri preprave rádioaktívneho materiálu triedy 7 vnútrozemskou vodnou dopravouObsah kurzu

 • osobitné riziká ionizujúceho žiarenia;
 • všeobecne záväzné predpisy týkajúce sa prepravy materiálu triedy 7,
 • základné definície používané pri cestnej preprave nebezpečných vecí triedy 7,
 • Tabuľka A,
 • klasifikácia nebezpečných vecí podľa tried nebezpečenstva;
 • opis a vysvetlenie nebezpečenstva triedy 7,
 • kusy a balenie, príprava, projektovanie a schvaľovanie kusov triedy 7, označovanie kusov;
 • manipulácia s rádioaktívnym materiálom, osobitné požiadavky na ukladanie a bezpečnostné opatrenia pri preprave;
 • bezpečnostný plán;
 • osobitné opatrenia v prípade nehody s rádioaktívnym materiálom, uloženie zásielky, informovanie o povahe prepravovaného nákladu, uzatvorenie oblasti nehody;
 • zmeny a nové ustanovenia v dohode ADN.

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdfCieľová skupina

osoby vykonávajúce činnosť bezpečnostného poradcu pre prepravu rádioaktívneho materiálu triedy 7 vnútrozemskou vodnou dopravou, ktoré žiadajú o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilostiCertifikát

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťouPoznámka k cene

Správny poplatok: 165,50€ + 16,50€Kontaktná osoba

Ing. Simona Duchajová
+421 948 082 909
skolenia@dekra.sk


Organizátor