Detail kurzu

Štandardizácia výrobných procesov - Efektívne pracovné postupy - Standard Work

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

  • Zážitkovou formou ukázať dôležitosť procesných štandardov vo výrobe a v službách.
  • Ukázať praktické postupy vytvárania procesných štandardov vrátane ich vizualizácie prispôsobenej užívateľom.
  • V porovnaní s najlepšou praxou určiť príležitosti pre zlepšenie vytvárania a dodržiavania procesných štandardov v podmienkach účastníkov tréningu.

Obsah kurzu

Prečo je štandardizácia procesov a postupov dôležitá?

  • Zážitkový tréning so simuláciou procesu, ktorý je potrebné štandardizovať.
  • Ukážky ako aplikáciou procesných štandardov a riadeného PDCA cyklu dosiahneme lepšie

výsledky, v porovnaním s uplatňovaním neštandardizovaných postupov.

  • Zovšeobecnenie skúsenosti a ukážky príkladov z praxe (vizualizácia, príklady).

Ako vysvetliť spolupracovníkom PREČO postupovať podľa štandardov. Ako vytvárať a udržiavať optimálne procesné štandardy?

  • Vytvorenie ukážkových postupov pre vybrané procesy s vizualizáciou.
  • ČO je optimálny postup a AKO sa realizuje.
  • Dokumentácia a vizualizácia postupov vykonávania činností.

Ako vtiahnuť zamestnancov do spoluzodpovednosti za udržiavanie optimálnych štandardov a ich dôsledné dodržiavanie. Prenesenie do vlastnej praxe vo výrobných procesoch alebo v službách.

  • Riešenie problémov aplikácie. Akčný plán pre aplikáciu štandardizácie procesov.

PRÍNOSY ŠTANDARDIZOVANEJ PRÁCE Firme umožňuje: zmenšovať premenlivosť procesov, odstraňovať plytvanie a zmenšovať náklady, zlepšovať kvalitu a skracovať čas procesu bez zvyšovania záťaže ľudí, udržiavať organizačné know-how. Pracovníkovi umožňuje: ľahšie sa naučiť nové úkony, ľahšie zistiť problémy a prispievať svojimi nápadmi k zlepšovaniu.


Cieľová skupina

Pre manažérov a odborných pracovníkov.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba

Lucia Šrubařová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor