Bratislava

Pôvod tovaru v zahraničnom obchode

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 180 € (150 € bez DPH)
 • Organizátor: VIK s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je správne pochopiť a aplikovať pravidlá pôvodu, spôsob ako získať colné úľavy a zefektívniť Váš obchod. Základom je spôsobilosť preukázania pôvodu tovaru pri dovoze. Zabezpečte odbyt Vašich produktov na trhoch mimo EÚ práve s využitím získania colných úľav na základe preferenčného pôvodu tovaru, a to správnym vystavením sprievodnej dokumentácie k zásielke pre importnú krajinu.

Kurz je vhodný pre všetky obchodné subjekty a podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie. Dovozcov, vývozcov, výrobcov, distribútorov, obchodné zastúpenia,spracovateľov, dodávateľov, odberateľov, colných deklarantov, obchodníkov,nákupcov, predajcov, manažérov, advokátov a zástupcov v colnom konaní.

Obsahová náplň

Základné pojmy a definície:

 • nepreferenčnýpôvod tovaru
 • preferenčnýpôvod tovaru

 

Preferenčnédohody EÚ – vysvetlenie a význam, štruktúra:

 • colné a daňové územia EÚ
 • zmluvné preferenčné opatrenia (dohody o voľnom obchode, dohody o colnej únii)
 • autonómne preferenčné opatrenia (všeobecný systém preferencií a pod.)
 • hodnotové limity
 • kumulácia pôvodu tovaru

 

Uplatňovanie pravidiel pôvodu:

 • pravidlá pre priznanie pôvodu (pôvod, tarifné zatriedenie, kumulácia, štruktúra protokolov)
 • dostatočné a nedostatočné spracovanie a opracovanie
 • pravidlá pre výrobky a náhradné diely
 • schválený vývozca - zjednodušený postup
 • záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení (ZIN)

 

Preukazovanie pôvodu:

 • dôkazy o pôvode
 • vystavovanie osvedčenia o pôvode (EUR 1, EUR-MED, FORM A, vyhlásenie na faktúre)
 • dlhodobé vyhlásenia o pôvode

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 180 €

Dĺžka kurzu: 8 hodín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 334 *** zobraziť

email:
vik@... zobraziť

web: vik.sk

Adresa
VIK s.r.o.
Ružinovská 1/4814, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)