DETAIL KURZU

CATIA V5 - základy

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

Kurz je zameraný na praktické zvládnutie obsluhy programu a na získanie určitej zručnosti pri jeho používaní. Cieľom kurzu je vysvetliť, ukázať a prakticky precvičiť priestorové modelovanie, návrh a kreslenie projekčných, technických a výrobných výkresov v rôznych oblastiach a tvorbu výstupných zostáv.

Kurz vedú skúsení projektanti s rozsiahlymi odbornými znalosťami a pedagogickými skúsenosťami, ktorí s programom rutinne pracujú.

Obsah kurzu

1. DEŇ

  • Pracovné prostredie a nastavenie systému
  • Sketcher – kresliace entity, väzby, transformácie, analýza, polohovaný sketch
  • Part Design – prvky zo sketchra, dress up, transformácie, pattern
  • Drafting – 2D kreslenie a generovanie výkresovej dokumentácie
  • Kótovanie, popisovanie výkresov, rámik a popisové pole

2. DEŇ

  • Tvorba zostáv – väzby, analýza zostavy
  • Výkres zostavy – popisové pole, kusovník
  • Cvičenia

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o 3D konštrukčný systém CATIA, ktorí sa chcú oboznámiť s jeho možnosťami a ovladaním.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie
Organizátor