Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov §21, §22, §23, §24+Univerzálne športové slúchadlá do uší svietiace zipsové v hodnote 13 Eur.

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Jednodňové školenie pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov  §21, §22, §23, §24 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a zákona 124/2006 Z.z. a zákona o vzdelávaní 356/2007 Z.z.

Osvedčenia, ktoré musia byť ešte platné "platnosť končí", sa musia aktualizovať na obdobie ďalších 5 rokov po absolvovaní školenia. Účasť sa vyznačí na druhú stranu Osvedčenia s dátumom, a tým sa platnosť predĺži. Nutné priložiť lekárske potvrdenie nie staršie ako 6 mesiacov. Obsahová náplň

Aktualizácia Osvedčení do 5-ich rokov §21-24 "Aktualizačná odborná príprava".

(8) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.

(9) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(10) Ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), vo svojej odbornej činnosti závažným spôsobom alebo opakovane koná v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, príslušný inšpektorát práce jej odoberie preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b). Fyzická osoba, ktorej bol odobratý preukaz alebo osvedčenie, môže opätovne požiadať o ich vydanie najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich odobratí.

 

Jednodňové školenie "Aktualizačná odborná príprava" pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov §21, §22, §23, §24. 

Prezentácia účastníkov je od 8,30 hod.

  • Cieľová skupina
Školenie je určené všetkým elektrotechnikom §21 - §24, ktorí majú platné alebo 
aktualizované Osvedčenie, a ich platnosť im končí v roku 2017. Upozorňujeme,
že pokiaľ si aj k platnému Osvedčeniu nepriložili potvrdenie o lekárskej
preventívnej, alebo periodickej prehliadke vo vzťahu k práci- aj spätne
od r. 2010 dňom 31.12.2014 všetky Osvedčenia §21-24 strácajú platnosť.
  • Popis kurzu

pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov §21, §22, §23, §24 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a zákona 124/2006 Z.z. a zákona o vzdelávaní 356/2007 Z.z.

Osvedčenia, ktoré musia byť ešte platné "platnosť končí" sa musia aktualizovať na obdobie ďalších 5 rokov po absolvovaní školenia. Účasť sa vyznačí na druhú stranu Osvedčenia s dátumom a tým sa platnosť predĺži. Nutné priložiť lekárske potvrdenie nie staršie ako 6 mesiacov. 

  • Obsahová náplň
Školenie je jednodňové v trvaní 8 hodín. Prednáška obsahuje všetky nové informácie za obdobie od r. 2006, kedy prišiel do platnosti zákon 124/2006 Z.z. Obsahuje nové vyhlášky, nariadenia vlády,zákony, nové normy a tiež zmeny za obdobie, k dnešnému dňu, ktoré sú stále aktualizované. Projekt vzdelávania je schválený NIP v Košiciach.
  • V cene je zahrnuté: 

Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, káva, minerálka, AOP tlačená kniha (50 strán), testové otázky a odpovede do emailu, ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom do emailu, revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov do emailu, konzultácie zdarma. Univerzálne športové slúchadlá do uší svietiace zipsové v hodnote 13 Eur.  Pri 5 a viac účastníkov z jednej firmy zdarma kniha Ing. Jána Meravého podľa vlastného výberu.  • Miesto konania

Apollo klub sa nachádza v zrekonštruovanej historickej budove v pokojnom zelenom kúte neďaleko nového Slovenského národného divadla na Súkenníckej 4, v Bratislave. Za a pred klubom je možnosť parkovania. Kongresová klimatizovaná sála pre 50 účastníkov spojená s výstavou prihlásených vystavovateľov.

 

  • Obedy pre účastníkov 
Reštaurácia BRIDGE sídli na Súkenníckej ulici v Bratislave, v objekte Apollo Klubu 
v priestoroch bývalej reštaurácie Apollo. Interiér je zariadený novým vybavením
v príjemnom štýle poskytujúcom návštevníkom dostatok súkromia.
 


Termíny kurzov

27.02.2018

čas: 09:00 - 14:30
kapacita: 35
cena: 55 €

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Zachová
mobil:
+421 948 745 *** zobraziť

email:
elektroskolenia@... zobraziť


Adresa
Súkennícka 4, 82109 Bratislava
APOLLO Klub, Dúhový salónik

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 745 *** zobraziť

mobil:
+421 948 745 *** zobraziť

email:
elektroskolenia@... zobraziť

web: elektroskolenia.sk

Adresa
MIPEL, spol. s r.o.
Prievozská 1, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)