Kurz: Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Popis kurzu

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.Obsah kurzu

Účastníkom ponúkame možnosť priebežne si overovať vedomosti počas kurzu formou elektronických testov aj s vyhodnotením. Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.besoft.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu technika požiarnej ochrany.Poznámka k cene

Pre záujemcov, ktorí absolvovali u nás kurz bezpečnostných technikov poskytujeme zľavu.Kontaktná osoba

PhDr. Slávka Šamudovská
+421 55/720 16 14
samudovska@besoft.sk


Organizátor