Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa polročne
  • Miesto konania: Štúrova 6, Košice
  • Cena: 378 € (315 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: Pre záujemcov, ktorí absolvovali u nás kurz bezpečnostných technikov poskytujeme zľavu.
  • Organizátor: BE-SOFT a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu technika požiarnej ochrany.

Obsahová náplň

Účastníkom ponúkame možnosť priebežne si overovať vedomosti počas kurzu formou elektronických testov aj s vyhodnotením. Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.besoft.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Rešetárová
tel: +421 55/720 16 14
e-mail: resetarova@besoft.sk

Adresa
Štúrova 6, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 055/720 16 10-4
email: besoft@besoft.sk
web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, Košice Zobraziť na mape