Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa polročne
  • Miesto konania: Štúrova 6, Košice
  • Cena: 156 € (130 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: Pre záujemcov, ktorí absolvovali u nás kurz bezpečnostných technikov poskytujeme zľavu.
  • Organizátor: BE-SOFT a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch a taktiež o zrušených legislatívnych predpisoch. Zároveň si budú môcť zopakovať už nadobudnuté skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy v prípade nejasností prediskutovať s ostatnými účastníkmi a lektormi.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre technikov požiarnej ochrany.

Obsahová náplň

Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov aj s vyhodnotením. Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.besoft.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Katarína Rešetárová
tel:
+421 55/720 16 *** zobraziť

email:
resetarova@... zobraziť


Adresa
Štúrova 6, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)