Kurz: Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch a taktiež o zrušených legislatívnych predpisoch. Zároveň si budú môcť zopakovať už nadobudnuté skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy v prípade nejasností prediskutovať s ostatnými účastníkmi a lektormi.Obsah kurzu

Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov aj s vyhodnotením. Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.besoft.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.Cieľová skupina

Kurz je určený pre technikov požiarnej ochrany.Poznámka k cene

Pre záujemcov, ktorí absolvovali u nás ZOP TPO poskytujeme zľavu.Kontaktná osoba

PhDr. Slávka Šamudovská
+421 55/720 16 14
samudovska@besoft.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena