Kurz prvej pomoci

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa polročne
  • Miesto konania: Krakovská 23, Košice
  • Cena: 33 € (27,50 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: Pre zmluvných klientov poskytujeme zľavy.
  • Organizátor: BE-SOFT a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Dovoľujeme si Vás pozvať na školenie na poskytovanie 1. pomoci, ktoré je potrebné vykonať v zmysle § 8 ods. (1) písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Cieľová skupina

Toto školenie je určené pre klientov, ktorí majú s našou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu na poskytovanie pracovných zdravotných služieb alebo zmluvu o poskytovaní bezpečnostno-technických služieb a ešte zatiaľ nemajú zmluvu na pracovnú zdravotnú službu s inou spoločnosťou a je potrebné, aby ich zamestnanci absolvovali toto školenie. Absolventom kurzu bude vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou platnosťou

Obsahová náplň

Účastníci spoznajú všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci:

  • budú oboznámení so základnými životzachraňujúcimi úkonmi pri poruche vedomia, dýchania, poraneniach a pod.
  • prostredníctvom didaktických pomôcok si prakticky nacvičia základnú neodkladnú podporu životných funkcií a naučia sa poskytnúť prvú pomoc pri poruchách dýchania, dusení sa, zlomeninách, krvácaní, zlyhaní srdcovej činnosti, náhlej mozgovej príhode
  • oboznámia sa s činnosťou a využitím moderného defibrilátora, ktorý dokáže analyzovať, priebežne kontrolovať činnosť srdca a zhodnotiť potrebu výboja pri zástave srdca v rámci resuscitácie

Lektor:
Mgr. Katarína Karafová

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Petra Vojteková
tel:
+421 55/720 16 *** zobraziť

email:
vojtekova@... zobraziť


Adresa
Krakovská 23, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)