Detail kurzu

Zákonník práce – vybrané problémy

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Obsah:

  • Uzatvorenie pracovného pomeru a skončenie pracovného pomeru
  • Monitorovanie zamestanancov na pracovisku
  • Výkon práce a porušenie pracovnej disciplíny
  • Diskusia

Lektorka: JUDr. Adriana Ručkayová – advokátka, partnerka advokátskej kancelárie, ktorá je členom HR Lawyers Network, medzinárodnej siete advokátskych kancelárií založenej s cieľom podpory právnych požiadaviek v rôznych Európskych krajinách v oblasti pracovného práva a s tým súvisiacich práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor