Detail kurzu

Základná a športová masáž, akreditovaný kurz MŠ

Masérska škola

Popis kurzu

Základný masérsky kurz a športová masáž akreditovaný MŠ, kurz zamreany pre širokú laicku verejnosť, ktorí sa chcú uplatniť ako masér . Cieťom je naučiť sa anatómiu, hygienu, pshychológia dotykov , praktická a teoretická časť hmatov a zvládnutie správnej techniky masáže.prvá pomoc, dermatológia.

Cieľová skupina

Kurz základná a športová masáž akreditovaný MŠ, je určený pre účastníkov ktorí majú ukončené stredoškolské vzdel. s maturitou ,po úspešnom ukončení podľa nového zákona z roku 2016 je to slobodné povolanie, kde sa zaregistrujete na MŠ školstva.Certifikát platný v EU. Ostatné kurzy sú nadstavbové aj pre laickú verejnosť.

Kontaktná osoba

Mgr.Tatiana Simona Demová Štúdio Onyyx
+421 903 233 486
onyyx@centrum.sk

Hodnotenie
Organizátor