DETAIL KURZU

Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Obsah seminára:

 • Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
  • Základné princípy
  • Právomoc súdu (rozhodcovského súdu)
  • Príslušnosť súdu
  • Zloženie súdu, vylúčenie sudcov
  • Strany (bývalí účastníci konania), procesné spoločenstvo, intervencia, splnomocnenie
  • Procesné úkony súdu, doručovanie, lehoty
  • Podanie, žaloba, zmena žaloby, späťvzatie žaloby
  • Procesný útok a procesná obrana
  • Postup súdu po začatí konania
  • Predbežné prejednanie sporu
  • Pojednávanie
  • Dokazovanie, dôkazné prostriedky
  • Rozsudok
  • Uznesenie
  • Trovy konania
  • Platobný rozkaz, európsky platobný rozkaz, rozsudok pre zmeškanie, rozsudok pre uznanie nároku, rozsudok pre vzdanie sa nároku
  • Spotrebiteľské spory, antidiskriminačné spory, individuálne pracovné spory
  • Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia
  • Iné opatrenia súdu
 • Diskusia a riešenie problémov z vlastnej praxe účastníkov
Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať