Detail kurzu

Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Pozývame Vás na online kurz  Súdna prax po prijatí civilného sporového poriadku - aktuálne otázky a aplikačné problémy, ktorý uskutoční formou webinára. Na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Začíname 19. júna 2020 o 9.00 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 12.00 hod.

Účastník online kurzu získa: učebné materiály (prezentáciu) v pdf formáte, ktorú mu zašleme pred konaním webinára.

Obsah seminára:

 • Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
  • Základné princípy
  • Právomoc súdu (rozhodcovského súdu)
  • Príslušnosť súdu
  • Zloženie súdu, vylúčenie sudcov
  • Strany (bývalí účastníci konania), procesné spoločenstvo, intervencia, splnomocnenie
  • Procesné úkony súdu, doručovanie, lehoty
  • Podanie, žaloba, zmena žaloby, späťvzatie žaloby
  • Procesný útok a procesná obrana
  • Postup súdu po začatí konania
  • Predbežné prejednanie sporu
  • Pojednávanie
  • Dokazovanie, dôkazné prostriedky
  • Rozsudok
  • Uznesenie
  • Trovy konania
  • Platobný rozkaz, európsky platobný rozkaz, rozsudok pre zmeškanie, rozsudok pre uznanie nároku, rozsudok pre vzdanie sa nároku
  • Spotrebiteľské spory, antidiskriminačné spory, individuálne pracovné spory
  • Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia
  • Iné opatrenia súdu
 • Diskusia a riešenie problémov z vlastnej praxe účastníkov

Povedali ste alebo čo sa Vám na seminári najviac páčilo - Vyberáme z  dotazníkov od účastníkov seminára: 

 -"lektor, ktorý vždy garantuje maximálny odborný a ľudský zážitok pri aktuálnej téme + oceňujem tzv. malú skupinu účastníkov",

- "odborné znalosti prednášajúceho a jeho aplikovanie v praxi",

-"vecnosť prednášajúceho a odkazy na prax, podanie prednášky, resp. výkladu CSP veľmi zrozumiteľne",

-"všetko bolo perfektné, veľmi dobrý servis, občerstvenie, kvalitný lektor a príjemné prostredie",

- "prednášajúci",

- "výklad bol veľmi vecný, zrozumiteľný, z praxe",

- "prednášajúci, jeho postrehy a rýchla odozva",

- "praktickosť a príklady z praxe z pohľadu sudcu",

- "erudovanosť a pripravenosť prednášajúceho".

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie




Organizátor



Ďalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať