Detail kurzu

Zmluvné právo podľa autorského zákona a softvérové zmluvy

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Obsah: Obsahom seminára je oblasť zmluvného autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Seminár sa zameriava na najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový autorský zákon priniesol do zmluvného práva. Podujatie je určené najmä osobám pracujúcim v kreatívnom priemysle, ktoré majú aspoň základné znalosti z autorského práva, ďalej advokátom, zástupcom štátnych inštitúcií, podnikateľom a iných osobám, ktoré s problematikou autorského práva pracujú alebo s ňou prichádzajú do kontaktu. Všeobecne je seminár určený ako autorom a iným nositeľom práv, tak aj používateľom autorských diel a iných predmetov ochrany.

Témy: Všeobecné aspekty zmluvného práva Licencovanie (uzatváranie licenčných zmlúv) v digitálnom prostredí Nové typy licenčných zmlúv (rozšírená hromadná licenčná zmluva, multiteritoriálna licenčná zmluva) Nové inštitúty v zmluvnom práve Zmluva o dielo Verejné licencie Osobitné zmluvné vzťahy Softvérové zmluvy Prevod práv vs. postúpenie výkonu práv Zmluvy uzatvárané organizáciami kolektívnej správy

JUDr. Zuzana Adamová, PhD., pôsobí v advokátskej kancelárii Strelák&Petkov, v obchodnej spoločnosti INGENIUM Slovakia a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Je rozhodkyňou pre alternatívne riešenie sporov v rámci ADR Centra EISi a členkou Národného centra pre právo duševného vlastníctva (NCPDV). Vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti práva duševného vlastníctva.

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor