ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2017 A ZMENY SÚVISIACE SO ZDAŇOVANÍM PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (Ing. Marcela Prajová, Ing. Zita Kajanovičová)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017

  • podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
  • lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
  • praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania

2. Príjmy vstupujúce do ročného zúčtovania preddavkov na daň
- príjmy vylúčené z predmetu dane
- príjmy oslobodené od dane, sociálna výpomoc zo sociálneho fondu

3. Príjmy vyplácané zo sociálneho fondu
- praktické príklady

4. Základ dane z príjmov zo závislej činnosti
- dobrovoľne platené poistné
- poistné z príjmov, ktoré nie sú zdaniteľnými príjmami
- nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

5. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – legislatívna zmena od
01.01.2018, ktorá sa aplikuje už pri uzatváraní roka 2017
- nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
- nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie

6. Uplatnenie daňového bonusu
- podmienky na uplatnenie daňového bonusu – legislatívna zmena od
01.01.2018, ktorá sa aplikuje už pri uzatváraní roka 2017
- preukazovanie nároku na daňový bonus
- uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku a pri ročnom zúčtovaní
preddavkov na daň

7. Vzory tlačív
- zmeny v tlačivách používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
- zmeny vykonané vo vybraných tlačivách používaných pri dani vyberanej zrážkou vrátane praktických príkladov týkajúcich sa povinnosti zraziť daň vyberanú zrážkou
- zmeny v tlačivách daňových priznaní

8. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2018
- vplyv životného minima a minimálnej mzdy na uplatnenie
nezdaniteľných častí základu dane a daňového bonusu,
- zavedenie novej nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú
preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou
starostlivosťou,
- zavedenie nového daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na
bývanie,

Cieľová skupina

Pracovníci mzdovo-personálnych oddelení, široká odborná verejnosť

Lektor:
V Žiline Ing. Marcela Prajová - metodik, Finančná správa SR, V Košiciach Ing. Zita Kajanovičová - metodik, Finančná správa SR

Termíny kurzov

26.01.2018

Košice, Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7, (Lektor: Ing. Zita Kajanovičová)

Prihlásiť sa
16.02.2018

Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4 (Lektor: Ing. Marcela Prajová)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Faithová Vlasta
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Dom techniky, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 19.1. Košice 26.1. Žilina 19.2.2018

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)