Detail kurzu

Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom tréningu je zdokonaliť a obohatiť vodcovské a riadiace schopnosti účastníkov, odhaliť skryté rezervy a podporiť prvky kreativity v štýle vedenia a riadiacich metódach účastníkov. Účastníci odhalia svoje silné stránky a oblasti rozvoja pri budovaní a vedení tímu, oddelenia alebo firmy a určia svoje priority. Charakterizujú jednotlivé osobnostné typy ľudí, prístupy k nim a techniky ich motivácie. Kurz inšpiruje účastníkov k novým vlastným nápadom a riešeniam ako vedome vplývať a podporovať výkonnosť tímu a jeho členov. Obsah:

  • Rozvoj samostatných výkonných riadiacich pracovníkov – sebapoznanie
  • Vedenie ľudí – základné vymedzenie
  • Funkcie a kompetencie manažéra
  • Motivácia a motivačné faktory
  • Najčastejšie manažérske chyby a spôsoby ich eliminácie
  • Tréning zručností a riešenie problémov z praxe

Viac informácií na: http://www.bpm-educat.com/…ch-zrucnosti

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor