Detail kurzu

Balík Počítačové siete pre začiatočníkov - Správa počítačových sietí, prideľovanie IP adries, konfigurácia a bezpečnosť

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačové školenie Balík Počítačové siete - prideľovanie IP adries a bezpečnosť je určené pre tých, ktorí spravujú alebo plánujú spravovať počítačové siete. Toto školenie oboznamuje účastníkov s problematikou správy počítačových sietí v zmysle prideľovania IP adries, konfigurácie a zaistenia bezpečnosti v malých, stredných a veľkých počítačových sieťach.

Obsah kurzu

- Úvod do počítačových sietí - OSI model - princíp OSI modelu - popis vrstev OSI modelu - Sieťové zariadenia - úvod do sieťových zariadení - popis práce sieťových zariadení - zariadenia 1. vrstvy - zariadenia 2. vrstvy - zariadenia 3. vrstvy - IP a TCP/UDP - IP Adresovanie - siete typu A, B, C - subnet - supernet - Definícia pojmu bezpečnosť - bezpečnosť sieťovej komunikácie - zraniteľné miesta pri prenose dát - spôsoby šifrovania údajov - Spôsoby prieniku do siete - prienik cez otvorené porty - DoS útoky - prienik do siete pri nedostatočnej autentifikácii - prienik do siete pri nedostatočnej autorizácii - promiskuitný mód sieťovej karty - nevýhody využívania hubov - odcudzenie dát pri prenose - zmena dát pri prenose - Ochrana proti prienikom do siete - nastavenie firewallu - sieťové služby a ich porty - prichádzajúce pravidlá firewallu - odchádzajúce pravidlá firewallu - port forwarding - Šifrovanie komunikácie - princíp šifrovania - rozdiel medzi šifrovaním a hashovaním - práca s bezpečnostnými certifikátmi - použitie smart kariet ako súčasti šifrovania - šifrovacie algoritmy - použitie šifrovacích algoritmov v sieťach - protokol IPSec - VPN komunikácia - zraniteľné miesta VPN komunikácie - vytvorenie VPN tunelu - Zabezpečenie bezdrôtových sietí - zraniteľnosť bezdrôtových sietí - WEP a WPA autentifikácia - Diskusia

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať