Detail kurzu

Príprava na pracovný pohovor (zvýšte svoje šance na úspech pri pohovore)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

  • Lepšie sa spoznáte, určíte obmedzenia a prekážky, ktoré brzdia Vašu pracovnú kariéru a vytvoríte si kariérny profil.
  • Precvičíte si jazykové zručnosti a správnu reč tela pri prijímacom pohovore.
  • Vyskúšate si vedenie telefonického pracovného pohovoru. – Zanalyzujete svoje silné a slabé stránky v komunikácii, získate účinnú spätnú väzbu.
  • Vypracujete si správny životopis (štandardná forma, Europass), motivačný a sprievodný list tak, aby ste ho mohli používať v praxi.
  • Napíšete si žiadosti o zamestnanie na inzerované miesto a iniciatívnu žiadosť o zamestnanie – rozanalyzujete ponuku zamestnávateľa.
  • Naučíte sa čo majú tieto dokumenty obsahovať, aby bola zachovaná ich formálna a obsahová správnosť pre budúcu korešpondenciu.
  • Precvičíte si formu pracovného pohovoru formou assessment centra, spoznáte špecifiká metódy skupinového výberu zamestnancov.
  • Získate užitočné návody a tipy na využitie sociálnych sietí pri hľadaní zamestnania a komunikácii so zamestnávateľom.
  • Naučíte sa účinné techniky na odbúranie stresu.
Hodnotenie
Organizátor