Detail kurzu

Kataster - aktuálna judikatúra a prax

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Aktuálna prax zápisov v katastri podľa názorov ÚGKK v katastrálnom bulletine, prehľad súdnych rozhodnutí a aktuálna prax súdov.

Obsah kurzu

OBSAH:
  • Zásadné postoje ÚGKK SR z uplynulého roku vyplývajúce z usmernení a bulletinu ÚGKK SR,
  • Publikované rozhodnutia NS SR k problematike vecných práv a správnych konaní v súvislosti s katastrom nehnuteľností,
  • Nálezy ÚS SR v spojitosti s problematikou katastra, 
  • Aktuálne zmeny právnych predpisov na úseku geodézie, kartografie a  katastra v uplynulom roku.
  • Diskusia.

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor