Reklama - účtovné a daňové hľadisko

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Obsahová náplň školenia: 


1) Vymedzenie reklamy

 • z pohľadu zákona o reklame,
 • z pohľadu zákona o dani z príjmov,
 • z účtovného pohľadu s dôrazom na problematiku časového rozlišovania.

 

2) Formy reklamy a ich daňová uznateľnosť

 • preukazovanie uznateľnosti výdavkov na reklamu a rady na čo si treba dávať pozor v prípade daňovej kontroly,
 • reklamné predmety a obchodné vzorky,
 • inzercia,
 • reklama na webe (google, facebook, heureka ...),
 • reklamné pútače,
 • reklamné nápisy (automobily, budovy a pod.),
 • reklamné stojany,
 • katalógy a letáky.

 

3) Náklady na propagáciu a reprezentáciu, ktoré nie sú akceptované alebo sú limitované z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o DPH

 • reklamné predmety (víno, alkohol, tabak a tabakové výrobky, darčekové poukážky),
 • dary a sponzorstvo,
 • pohostenie obchodných partnerov, pracovné večere a obedy,
 • najčastejšie chyby v praxi.

 

4) Spotrebiteľské súťaže a výherné súťaže z pohľadu dane z príjmov a DPH

 • peňažné výhry a zrážková daň,
 • nepeňažné výhry,
 • zdanenie na strane výhercu a povinnosti usporiadateľa súťaže,
 • štatút súťaže.

 

5) Špecifické formy reklamy a propagácie a vybrané problémy

 • zľavové portály,
 • vernostné programy,
 • zľavy, skontá, bonusy a rabaty z účtovného a daňového pohľadu, vrátane problematiky DPH,
 • poukážky ako forma podpory predaja,
 • poukážky ako forma platidla,
 • zľavové poukážky.

 

6) Ako dosiahnuť daňovú uznateľnosť nákladov na

 • tembuildingové aktivity,
 • športové aktivity zabezpečované pre zamestnancov,
 • honoráre umelcov v súvislosti s ich vystúpením na akciách organizovaných daňovníkom.

Termíny kurzov

09.04.2018

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 25
cena: 69 € (57,50 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Švermova 32, 97401 Banská Bystrica
Hotel Dixon, Zelený salónik

Prihlásiť sa
10.04.2018

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 30
cena: 69 € (57,50 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Budovateľská 14, 080 01 Prešov
Hotel LINEAS***, Malá kongresová hala - 2. poschodie

Prihlásiť sa
14.05.2018

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 30
cena: 69 € (57,50 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava
Hotel Spectrum***, Konferenčná miestnosť

Prihlásiť sa
31.05.2018

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 60
cena: 69 € (57,50 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Hotel Saffron****, Konferenčná miestnosť KM II - 1. poschodie

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Vašková
mobil:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.profuturion.sk/

Adresa
ProFuturion accounting s.r.o.
Betliarska 22, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)