Detail kurzu

Popis kurzu

  • absolvent bude mať základné poznatky z oblasti iečebno – preventívnej starostlivosti
  • poznať základné zásady pri ošetrovaní chorých, starých a postihnutých ľudí
  • poznať sociálno-právnu a etickú problematiku v opatrovateľskej služ­be
  • vedieť sa postarať o starého a chorého človeka

Obsah kurzu

Obsah kurzu: úvod do opatrovateľstva, somatológia, liečebno – preventívna starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť, hygiena, psychologicko – sociálne a medicínske problémy, ošetrovanie imobilných a inkontinentných chorých starých ľudí, starostlivosť o umierajúceho, stravovanie, životospráva v starobe a u zdravotne postihnutých občanov, sociálno – právna problematika, ochrana zdravia pri práci, etika a morálka v opatrovateľskej služ­be

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť.

Certifikát Osvedčenie - kurz je akreditovaný MPSVaR SR
Hodnotenie
Organizátor