DETAIL KURZU

Popis kurzu

Kurzy SBS sú akreditované Ministerstvom vnútra SR pod číslom AKR-6–2/2013. Naša spoločnosť má akreditované obidva typy (P, S). Náš lektorský zbor má vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a je schopný účastníkov kurzu komplexne pripraviť na zloženie skúšky odbornej spôsobilosti, ktorá sa vyžaduje na plnenie úloh v súkromných bezpečnostných službách. Učebný materiál je súčasťou kurzu.

Obsah kurzu

  • Základy právneho poriadku Slovenskej republiky, Ústava SR a právna úprava ľudských práv a slobôd
  • Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
  • Základy trestného práva, Základy kriminalistiky, Zákon o priestupkoch
  • Zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii, zákon o Slovenskej informačnej službe
  • Teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií.
  • Praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií
  • Poskytovanie prvej pomoci, Požiarna príprava, Všeobecne záväzné predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Cieľová skupina

Pre záujemcov o prácu v oblasti SBS.

Poznámka k cene

Cena nezahŕňa poplatky za odpis z registra trestov (4,- eur), vystavenie preukazu (16,50 eur) a prihlasenie na skúšky (16,50 eur), spolu s tymito poplatkami je cena 120,- eur (typ S)

Kontaktná osoba

Ing. Peter Zachar
+421 32/743 06 76
zachar@vajak.sk

Hodnotenie
Organizátor