Kurz: Masér - klasická masáž a športový masér

Popis kurzu

Účastníci získajú základné poznatky a praktické zručnosti nevyhnutné pre spôsobilosť pri vykonávaní činnosti masérstva. Výučba prebieha po dohode s účastníkmi 2 – 3× týždenne popoludní. V prípade dohody môžu kurzy prebiehať aj dopoludnia alebo počas víkendu. Účastníkom kurzu zabezpečíme ubytovanie priamo v zariadení, kde prebieha kurz.Obsah kurzu

Teoretická časť: funkčná anatómia, fyziológia telesných cvičení, základy športového tréningu, regenerácia športovca – ergogenické prostriedky, traumatológia a úrazová zábrana v športe, tejping, boj proti dopingu, osobnosť športového maséra, športová masáž

Praktická časť: sauna, zábaly, masáž klasická, ukážky a nácvik jednotlivých hmatov, jednotlivé zostavy, praktické absolvovanie masážnych procedúr a cvičeníCieľová skupina

Na kurz Športový masér bol našej spoločnosti udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť maséra. Kurz pozostáva z dvoch častí:

  • prvá časť trvá 150 hodín, po ktorej nasleduje krátka prestávka, počas ktorej si účastníci môžu zdokonalovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti
  • druhá časť je tvorená 50 hodinovým blokom spojeným so záverečnými skúškamiKontaktná osoba

Ing. Peter Zachar
+421 32/743 06 76
zachar@vajak.sk


Organizátor