Detail kurzu

Interný audítor podľa normy ISO 50001:2018

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Popis kurzu

Prvý deň kurzu je zameraný na výklad požiadaviek novej revízie normy ISO 50001:2018 a prehľad aktuálnej legislatívy SR týkajúcej sa energetického manažérstva. Druhý deň bude venovaný interným auditom v zmysle normy STN ISO 50003:2016 a normy ISO 19011. V priebehu kurzu bude lektor používať výklad s praktickými príkladmi, praktické cvičenia, prípadové štúdie, pre lepšie pochopenie problematiky. Kurz bude zakončený záverečným testom na overenie vedomostí získaných počas kurzu. Je možnosť absolvovať iba prvý deň kurzu – vhodné na oboznámenie sa s požiadavkami normy, systémom riadenia energetickej hospodárnosti, jeho zavedenie, udržiavanie, zlepšovanie. Absolvovanie celého kurzu je ukončené osvedčením interného audítora podľa ISO 50001:2018.

Obsah kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy ISO 50001:2018, naučia sa ako implementovať požiadavky normy vo svojej spoločnosti a ako integrovať normu ISO 50001 do už existujúcich systémov manažérstva.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov a pracovníkov, ktorí sa chystajú zaviesť, udržiavať, zlepšovať v spoločnosti systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: občerstvenie, obed, študijné materiály, osvedčenie

Hodnotenie
Organizátor