Detail kurzu

AZBEST : Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci a AKTUALIZÁCIA - ONLINE cez ZOOM

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci

Video kurz - odkiaľkoľvek

Odborná príprava na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest základná aj aktualizačná po 5 rokoch je určená pre zamestnancov na stavbách s výskytom azbestu v zmysle § 9 NV SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu z azbestu, osoby  pripravujúce sa na pracovné činnosti pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach spojených s manipuláciou s materiálmi obsahujúcimi azbest a s expozíciou azbestovému prachu a pre osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Cieľom odbornej prípravy na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi  predpismi o ochrane zdravia, s bezpečnými pracovnými postupmi vrátane nebezpečných účinkov azbestu na zdravie človeka.

Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb s celoštátnou platnosťou, ktorá je akreditovaná MŠ SR.

Obsah kurzu

Odborná príprava základná aj aktualizačná po 5 rokoch je určená pre zamestnancov na stavbách s výskytom azbestu v zmysle § 9 NV SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu z azbestu, osoby  pripravujúce sa na pracovné činnosti pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach spojených s manipuláciou s materiálmi obsahujúcimi azbest a s expozíciou azbestovému prachu a pre osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi  predpismi o ochrane zdravia, s bezpečnými pracovnými postupmi vrátane nebezpečných účinkov azbestu na zdravie človeka. Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy s celoštátnou platnosťou, ktorá je akreditovaná MŠ SR.


Certifikát Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy s celoštátnou platnosťou, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom: 2213/2014/14/2.

Kontaktná osoba

Vzdelávanie
0905 812 407
vzdelavanie@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor