Detail kurzu

KOORDINÁTOR na STAVENISKU : Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z. z. - ONLINE cez ZOOM

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z. z. (koordinácia na stavenisku)


Kurz pre koordinátorov bezpečnosti (koordinácia na stavenisku) je určený pre autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov a všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju odbornú úroveň v danej oblasti pri výkone funkcie koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o  minimálnych bezpečnostných a  zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Účastníci získajú certifikát o absolvovaní školenia koordinátor bezpečnosti s celoštátnou platnosťou.


Certifikát Certifikát

Kontaktná osoba

Vzdelávanie
0905 812 407
vzdelavanie@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor