Detail kurzu

TLAKOVÉ ZARIADENIA: Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov tlakových zariadení

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov tlakových zariadení

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov tlakových zariadení je určená pre:
 - revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových
 - osoby na obsluhu  kotlov I., II., III., IV., V. triedy
 - osoby na opravy  kotlov I., II., III., IV., V. triedy a na opravy potrubného vedenia, ktorých pracovnou látkou je vodná para, horúca voda alebo vzduch.

Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy pre pracovníkov tlakových zariadení je oboznámiť účastníkov s novými právnymi predpismi a zmenami v BOZP, technickými normami a ich uplatňovaním v praxi v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP  v znení neskorších predpisov, vyhl. č. 356/2007 Z.z. a vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Program a obsah vzdelávania je pre celú skupinu odborníkov a je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z vyhlášky č. 356/2007 Z.z. na aktualizačnú odbornú prípravu.

Podmienkou platnosti osvedčenia je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti účastníka podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. v znp.

Obsah kurzu

Bližšie informácie sa dozviete na: www.ibp.sk

Cieľová skupina

Bližšie informácie sa dozviete na: www.ibp.sk
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Kontaktná osoba

Stanislav Baláž
+421 911 177 515
balaz@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor