Detail kurzu

REČ TELA - Neverbálna komunikácia v praxi

Cadet Go Slovakia, s. r. o.

Popis kurzu

Cieľ kurzu:
 • Naučiť sa poznať súvislosti lidskej psychiky a neverbálneho prejavovánia vo všetkých dôležitých komunikačných situaciach.
 • Rozumieť neverbálnej komunikácii iných ľudí.
 • Naučiť sa cielene používať vlastnú reč tela k silnejšiemu pôsobení na druhých.
Najvhodnejšie pre:

Manažérov, obchodníkov, vedúcích projektov a vedúcí tímov, ktorí vo svojej práci často prezentujú, vedú jednánia, porady, predávajú  a sú v priamom kontaktu s druhými ľuďmi..

Obsah kurzu

Obsah kurzu:
 • Ľuďské pocity a ich prejavy v neverbálnej komunikácii
 • Postoj, gestá, mimika, teritorium a ľuďské podvedomie
 • Ústretové prejavy, otvorená gestá, pozitívny dojem
 • Prejavy skrytej agresie, tendencie zastierať, tajiť, nebo klamať telom
 • Signály myšlienok v telesnom prejavu, predchádzanie konfliktom
 • Kedy si ľudia rozumejú, ako to spoznáme
 • Oči a očný kontakt, význam v komunikácii
 • Neverbálne prejavy a rozdiely u mužov a žien
 • Aplikácia na osobné a pracovné situácie
 • Vnímanie a intuícia v neverbálnej komunikácii
 • Súvislosti neverbálnych prejavov s typom človeka
Metódy:
 • Teoria a vysvetlenie
 • Video projekcia príkladov
 • Modelové situácie
 • Príklady z praxe
 • Spätná väzba
Certifikát Úspešný absolvent kurzu obdrží Certifikát Poznámka k cene

V cene pracovné materiály, občerstvenie, Fix-Coaching

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať