DETAIL KURZU

Zákon o ochrane osobných údajov

Od:

Agentúra JASPIS s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom tohto školenia je poskytnúť Vám praktické rady ako spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR, a to najmä v nasledujúcich okruhoch: 

vysvetliť si čo znamená dokumentácia o ochrane osobných údajov
najčastejšie pochybenia pri spracúvaní osobných údajov 
prípady, v ktorých nie je súhlas dotknutej osoby vhodným právnym základom 
spracúvanie na základe oprávneného záujmu – ako urobiť porovnávací test a aké procesy je potrebné nastaviť 
ako si transparentne splniť svoju informačnú povinnosť 
kto je fyzická osoba z pohľadu GDPR. Postavenie živnostníka

Obsah kurzu

viete, že musíte informovať aj zamestnancov svojich dodávateľov o ochrane osobných údajov?
monitorovanie kamerami
poskytovanie osobných údajov o zamestnancoch tretím stranám – správny právny základ
marketingová databáza – pravidlá spracovania a povinnosti s ňou súvisiace 
záznamy o spracovateľských činnostiach z pohľadu kontroly 
vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa 
vzťah medzi kontrolou a konaním o ochrane osobných údajov 
čo môže byť podnetom na vykonanie kontroly 
postup kontrolného orgánu v rámci kontroly 
vplyv výsledku kontrol na sankcie kontrolovanej osobe zo strany Úradu 
efektívne predchádzanie pokutám. Súčasťou školenia je aj diskusia, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať riešenia spoločne s lektorkou.

Lektor: JUDr. Marcela Macová – je lektorkou Agentúry JASPIS. Pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov (8 rokov), poskytuje komplexné informácie o tomto zákone. Lektorka bola na Úrade na ochranu osobných údajov SR poverená vedením oddelenia analýz a registra, vykonávala kontroly u prevádzkovateľov vo firmách a spolupracovala aj na príprave nového zákona a jeho vykonávacích vyhlášok.  

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Cieľová skupina

Poznáte svoje práva a povinnosti pri výkone kontroly zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR? Úrad ako orgán dozoru, narazil pri kontrolách v roku 2018/2019 na množstvo pochybení, za ktoré hrozia firmám vysoké sankcie. Neváhajte preto a pripravte sa na možnú kontrolu na školení, kde vám pomôžeme nastaviť systém spracúvania osobných údajov tak, aby bol v súlade s GDPR.

Kontaktná osoba

Ing. Nela Smandrová
+421 2/554 225 88
jaspis@jaspis.sk

Hodnotenie
Organizátor