Detail kurzu

Microsoft Windows Server 2012/2016/2019 - základné princípy, inštalácia a správa

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Ako sa spravuje Windows Server? Čo vôbec správa servera predstavuje? Čo sú to serverové role? Kedy potrebujeme inštalovať rolu, a kedy siahame po externom riešení? Toto sú základné otázky, na ktoré potrebuje poznať odpoveď každý, kto chce spravovať Windows server. Veľmi dôležitý je pre správcov sietí v malých a stredných firmách, v ktorých sú títo ľudia zodpovední nielen za chod siete a klientskych staníc, ale aj správu serverov. Samozrejme je dané školenie dôležité ako základ štúdia pre budúcich Administrátorov, ktorí budú chcieť spravovať Microsoft technológie, ako sú ADDS alebo Exchange, ale aj správa MS SQL servera a pod. Školenie Windows Server 2012/2016/2019 základné princípy, inštalácia a správa je zamerané na správu operačných systémov Windows Server. Školenie prechádza všetky základné oblasti, ktoré musí budúci administrátor poznať, počnúc inštaláciou a konfiguráciou servera, cez inštaláciu základných rolí, až po zálohovanie a monitorovanie. Kurz je určený pre všetkých administrátorov špecialistov, ktorí sa budú špecializovať na spravovanie konkrétnej služby (či už sa bude jednať o správu užívateľov v doméne alebo sa bude jednať o správu databázy). Školenie je veľmi užitočné aj pre správcov siete, ktorí sú primárne zodpovední za chod klientskych staníc, siete a užívateľskú podporu. Veľmi často sa totižto do ich kompetencie môže dostať aj jednoduchá správa nejakého servera s OS Windows Server. Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí nepracovali s Operačným systémom Windows Server. Od účastníkov sa očakáva pokročilá úroveň znalostí (úroveň administrátor) klientskych operačných systémov spoločnosti Microsoft (Windows 7, Windows 8 resp. Windows 10).

Obsah kurzu

===Úvod do technológie Windows Server - Predstavenie operačného systému Windows Server - Verzie operačného systému Windows Server - Edície operačného systému Windows Server - Windows Server Core - Licencovanie Windows Server - Popis licenčných modelov - Výber správneho spôsobu licencovania operačného systému a licencie klientskych prístupov (CAL) ===Plánovanie inštalácie - Hardvérové nároky - Procesor - Operačná pamäť - Sieťová konektivita - Úložisko – pevné disky a diskové polia - Architektúra diskov – MBR, GPT - Technológia RAID - Technológia Storage Spaces - Výkon diskového úložiska - Bezpečnostné aspekty inštalácie Windows Server - Inštalácia on-premise vs. inštalácia v cloude - Informačná bezpečnosť - Virtuálne vs. fyzické prostredie - Úvod do technológie Hyper-V - Porovnanie jednotlivých virtualizačných systémov - Výber vhodného typu nasadenia Windows Server - Praktická časť: Vytvorenie prostredia a naplánovanie inštalácie OS Windows Server - Príprava plánu inštalácie - Inštalácia a konfigurácia virtualizačného systému Hyper-V ===Inštalácia operačného systému - Čistá inštalácia z DVD alebo USB - Upgrade existujúcej inštalácie - In-place upgrade - Migrácia zo starého servera na nový - Možnosti bezdotykovej inštalácie - Windows Deployment Services - System Center Configuration Manager - Praktická časť: Inštalácia operačného systému Windows Server - Inštalácia Windows Server s GUI - Inštalácia Windows Server Core - Príprava vlastného inštalačného média s prispôsobenými nastaveniami ===Poinštalačná konfigurácia - Prvé kroky po inštalácii servera - Konzoly nastavení - Server Manager - Computer Management - Network and Sharing center - Disk management - Event viewer - Windows Firewall with advanced security - Praktické cvičenie: Počiatočná konfigurácia Windows Server - Pripojenie úložiska na server - Pripojenie servera do siete - Riešenie problémov s konfiguráciou - Role a funkcie Windows Server - Predstavenie dostupných rolí a funkcií - Čo je to rola a funkcia? - Najpoužívanejšie role a funkcie - Spôsob inštalácie rolí a funkcií do prostredia Windows Server - Praktické cvičenie: Inštalácia základných rolí do Windows Server - Inštalácia role DHCP, File Server a DNS - Inštalácia role Active Directory Domain Services - Windows PowerShell - Na čo slúži PowerShell? - Základné cmdlety v PowerShelli - Práca s diskami a diskovými oddielmi - Fyzické vs. virtuálne disky - Storage pooly - Konfigurácia RAID - Obnova RAID po zlyhaní diskov - Využitie Windows PowerShell pri práci s diskami - Praktické cvičenie: Vytvorenie úložiska - Vytvorenie RAID úložiska - Oprava RAID úložiska po zlyhaní - Vytvorenie Storage poolov ===Monitorovanie a zálohovanie - Monitoring výkonu - Dostupné nástroje na monitoring výkonu - Task manager - Resource monitor - Performance monitor - Praktické cvičenie: Meranie základného výkonu na serveri - Nastavenie automatického merania výkonu - Report výkonu servera - Proaktívny monitoring - Záloha a obnova - Nástroj Windows Server Backup - Typy záloh - Stratégie zálohovania - Využitie zálohovania do cloudu - Praktické cvičenie: Implementácia zálohovacej stratégie - Konfigurácia zálohovacej stratégie - Overenie zálohovania - Disaster recovery plan

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať