Detail kurzu

Úspešný predajca, obľúbený obchodník (2,5 DŇA)

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Poďte s nami pochopiť čo je podstatou úspechu v obchode. Pochopenie podstaty, Vám zabezpečí plnenie Vašich osobných a firemných cieľov v čase a privedie k vysokej spokojnosti.

Cieľom tohto vysoko intenzívneho rozvojového programu, je:

 • Vybudovanie a rozvoj Vašich excelentných komunikačných, predajných a seba-riadiacich schopností a zručností
 • Uvoľnenie Vášho vnútorného potenciálu pre Váš život komplexne a pomôcť Vám plne rozvinúť Vaše „IKIGAI“

Našim osobným cieľom a záväzkom v tomto tréningu tiež bude:

 • Vytvoriť tvorivé, podporné prostredie v dôvere, pre excelentné fungovanie medzi účastníkmi, s uplatnením talentov a jedinečností všetkých prítomných.

Počet účastníkov v skupinovom tréningu: max 10/2 lektori

Rozsah: 2,5 dňa/20 hodín

 • 9:00 – 17:00 (2 dni)
 • 9:00 – 13:00 (3. deň)

Forma vzdelávania:

 • Prednáška, mentoring, trénovanie, demonštrácia a interakcia
 • Koučovací prístup, koučing, NLP techniky
 • Individuálne trénovanie naučeného a (samo)štúdium z podporných študijných materiálov

Miesto tréningu v Bratislave: bude spresnené záujemcom

Obsah kurzu

Zostavili sme pre Vás Výživný tréning úspešného predajcu, žiadaného obchodníka, s top témami rozhodne žiadna „vata“. Vždy, v závislosti od skupiny a času, sa venujeme aj nezaradeným témam, nevyhnutným aktuálne pomenovaným potrebám.

Čomu sa budeme venovať – stručne:

 • Moja „nočná mora“ z obchodného/te­lefonického rozhovoru (S akými problémami/obavami sa najčastejšie stretávate?)
 • Skoncujete s nefunkčnými stratégiami a osvojíte si tie prospešné
 • Analýza vlastného prejavu pri telefonovaní; Čo si klient všíma a hodnotí v kontakte s nami, ako počúvame jeho slová a reč jeho tela (aj keď ho nevidno), čo hovorí to naše telo, ako znejú naše slová
 • Aktivity na empatiu – Ako identifikovať potrebu klienta
 • Konzultatívny predaj a trojrola obchodníka, pracovníka call centra, poradcu
 • Štyri aspekty komunikácie zabezpečujúce „Vedomý biznis“
 • Ako propagovať a predať produkt účinne – v čom sme jedineční a ako potrebujem vedieť prezentovať seba/svoju firmu, využívať magickú rétoriku
 • Aktivity na aktívne počúvanie; Predstavíme si absolútne prirodzené techniky aktívneho počúvania
 • Charizma – viac vplyvu, viac úspechu; Nácvik Mirroring – leading – rapport
 • Telefonovanie – Proklientská, empatická a asertívna komunikácia na telefóne – Zásady efektívnej partnerskej komunikácie … A ako je to, keď sa stretneme zoči-voči, za jedným stolom, či na recepcii?
 • „Moja osobná značka, dôveryhodnosť“ Viem kto som, v čom je moja hodnota, čo ponúkam; Rešpektujem seba aj zákazníka/ kolegu/nadriadeného
 • Osvojenie si prijímania a dávania konštruktívnej spätnej väzby, schopnosti byť schopnejší vyzvať klienta hovoriť o svojich dilemách i potrebách, vyjadriť svoje vlastné potreby a žiadosti účinným spôsobom, za účelom budovania vzájomnej dôvery, úcty a rešpektu
 • Vysoko účinná konštruktívna spätná väzba – Nácvik formulácií zdravého feedback-u sebe, klientovi, kolegovi
 • Formulácie očakávaní a potrieb cez nemanipulatívne techniky ovplyvňovania win:win ai
 • Nácvik asertívneho empatického vyjadrenia
 • Ako asertívne reagovať na agresiu iných a uplatniť partnerský prístup
 • Príprava rozhovoru – aktívna samostatná tvorba skriptov, prezentovanie – hlasovanie za tie najlepšie

Ale taktiež:

 • Ovládneme Stres manažment, osvojíme si schopnosť prekonať strach z odmietnutia?
 • Ako pripraviť seba pred telefonovaním?
 • Ako efektívne a bez dlhých rečí získať záujem klienta pre schôdzku?
 • Ako vyvolať záujem a zvedavosť u potenciálneho klienta už v prvej minúte, udržať jeho pozornosť a záujem o schôdzku, ktorej sa rád zúčastní?
 • Ako nadviazať vzťah s klientom, keď práve nie je v dobrej nálade, prípadne sme sa ešte nikdy osobne nestretli a komunikujem s ním len cez telefón, či iné siete?
 • Ako klienta motivovať k lepším výkonom, vlastnej angažovanosti

V KOCKE

 • Osvojíte si magickú rétoriku
 • Spoznáte čo hrá v komunikácii skutočnú rolu, uľahčuje videnie, porozumenie stanoviska niekoho iného a pomáha nám ísť, svojmu komunikačnému partnerovi, na ceste v ústrety.
 • Porozumiete seba-motivácii a ako premôcť strach z telefonátov, rokovaní a získanú energiu využiť na presvedčivé rozhovory s vyššou úspešnosťou a ešte sa na ne budete aj tešiť.

Zameriame sa na prehĺbenie aktívneho počúvania a vedenie bdelého charizmatického rozhovoru a používanie účinnej spätnej väzby. Nácvik formulácií zdravého feedback-u sebe, klientovi, partnerovi nácvik asertívneho vyjadrenia a výrokov typu „JA“/ I message; formulácie očakávaní a potrieb ai, Vám pomôžu osvojiť si prijímanie a dávanie konštruktívnej spätnej väzby, byť schopnejší vyzvať klienta hovoriť o svojich dilemách i potrebách a priniesť mu úžitok. Praktický tréning stres manažmentu a zvládania negatívnych myšlienok, obáv, Vám pomôže uvoľniť osobný potenciál a efektívne využívať osobné vnútorné zdroje, schopnosť organizovať si čas v úcte i sebaúcte, byť proaktívny, motivovať seba i druhých, inšpirovať, nabudiť, spolupracovať win:win.

 • Vytvoríte si a precvičíte prezentáciu svojej osoby/osobnej idei, svojho IKIGAI – Vystaviate si svoju zápalkovú reč/výťahovú reč, so spätnou väzbou, svoju účinnú komunikačnú stratégiu.

Prostredníctvom rokmi overených poznatkov, interaktívnych diskusií, aktivít a rozvojových hier, psychologických dotazníkov na zlepšenie sebapoznania, zefektívnite účinnosť svojej komunikácie a vybudujete dôveru a kvalitnú spolupráce, ako so svojimi klientmi a obchodnými partnermi, rovnako tak i vo svojich osobných každodenných interakciách.

Získaním nových znalostí, získate potrebnú istotu a sebadôveru, dôležitú podporu pri flexibilite, budovaní a udržiavaní tvorivej a radostnej atmosféry všade vôkol seba. A teraz…? Teraz vykročte zo svojej ulity a poďte sa DENNE STRETÁVAŤ SO SVOJIMI KLIENTMI a UŽÍVAJTE SI TO!

Čomu sa budeme venovať?

Ide o rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, s využívaním účinných koučovacích techník.

MOŽNOSŤ – objednanie ako INDIVIDUÁLNY TRÉNING Možnosťou je zvoliť si tréning výberom, len Vami preferovaných tém, zameraním sa čisto na Vás a Vaše potreby rozvoja. Témy teda budú aktuálne prispôsobované a „stretneme sa“ v témach tam, kde sa aktuálne nachádzate a posunieme sa spolu k predstave, ktorá je Vaša žiaduca.

Cena pri One to One:

 • 2,5-dňový individuálny tréning 1053,–€

Len Vy a lektor – vyberte si vlastný termín

Cieľová skupina

Pre koho je rozvojový program určený:

 • Obchodník, predajca
 • Pracovník Call centra
 • Majiteľ, konateľ firmy
 • Freelancer

Ktokoľvek, kto túži pracovať s ľuďmi, od prvej chvíle úspešne

Certifikát Osvedčenie Poznámka k cene

Cena pri skupinovej firemnej objednávke, je zvýhodnená

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať