DETAIL KURZU

Daňové priznanie - právnické osoby

Od:

Agentúra JASPIS s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Príďte si vyplniť Vaše daňové priznanie – bez problémov, korektne a v súlade so zákonom. S lektorkou si prejdete jednotlivé položky Vášho daňového priznania s reálnymi alebo fiktívnymi číslami. Na príkladoch z praxe môžete spracovať daňové priznanie a doma editovať podľa reálnych čísel Vašej spoločnosti. Naučíte sa samostatne a správne spracovať daňové priznanie právnickej osoby – podnikateľa. Súčasťou školenia sú pomôcky slúžiace ako podklad pre spracovanie priznania právnickej osoby.

Obsah kurzu

Obsah:

  1. Predmet dane z príjmu právnických osôb, oslobodené príjmy
  2. Daňové výdavky, rezervy, opravné položky daňové
  3. Základ dane z príjmu právnickej osoby
  4. Riešenie súvislého príkladu na vyplnenie priznania
  5. Odpočet daňovej straty
  6. Zdaňovacie obdobie, lehoty na podanie priznania, platenie dane
  7. Preddavky na daň z príjmu právnickej osoby
  8. Použitie zaplatenej dane
  9. Zmeny dane z príjmu v roku 2019

Cieľová skupina

Spracovanie daňového priznania ku dani z príjmov – právnické osoby

Kontaktná osoba

Ing. Nela Smandrová
+421 2/554 225 88
jaspis@jaspis.sk

Hodnotenie
Organizátor