DETAIL KURZU

IZOMETRIC,s.r.o. - Prírubové spoje - DIN EN 1591_4 - STN EN 1591-4

IZOMETRIC 1,s.r.o.

Popis kurzu

Prírubové školenie STn din Príruby a ich spoje Kvalifikácia personálu spôsobilého na montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov Spôsobilosť technikov pracujúcich so skrutkovými spojmi je kľúčovým faktorom bezpečnej prevádzky systému so skrutkovými spojmi tlakových častí a dosiahnutia najvyššieho výkonu skrutkových spojov tlakových častí.

Európska norma EN 1591–4 je určená pre technikov pracujúcich so skrutkovými spojmi a ich nadriadených pracovníkov, zodpovedných technikov, ktorí rozoberajú, montujú a uťahujú skrutkové spoje akéhokoľvek tvaru kritických častí prevádzkovaných tlakových systémov. Prírubové školenie zabezpečuje dosiahnutie spôsobilosti pri využívaní zručností na bezpečné a úspešné rozoberanie, montovanie a uťahovanie skrutkových spojov tlakových častí.

Podstatné prvky nevyhnutné pre dosiahnutie spôsobilosti sú:

Teoretické vedomosti v kombinácii s praktickou skúsenosťou na mieste, alebo so simulovanou činnosťou v prevádzke.

Posúdenie zodpovedným posudzovateľom, ktorý overí že požadovaná úroveň vedomostí, zručností a schopností sa dosiahla a môže sa používať v súlade s prevádzkovaným postupom.

Certifikácia podľa európskej normy EN 1591–4 poskytuje osvedčenie o všeobecnej spôsobilosti.

Cieľová skupina

Potrubár, zámočník, montážnik,

Kontaktná osoba

Mgr.Štefan Grec
+421 918 538 655
mailbox@izometric.org

Hodnotenie
Organizátor