DETAIL KURZU

MICROBLADING - 3D Čiarkované obočie

Od:

BEAUTY SCHOOL

Nitra

Popis kurzu

Ručné tetovanie obočia špeciálnymi čepieľkami. Ide o najžiadanejšie tetovanie obočia v oblasti Permanentného Make-Upu (PMU). Je to zatiaľ jediná metóda, ktorá dokáže reálne napodobiť prirodzené obočie, kedy sa netetuje plošne s ohraničenými kontúrami, ale ľahkým šrafovaním s pružnými špeciálnymi čepieľkami, čím dosiahneme efekt veľmi prirodzeného, dokonalého a stále upraveného obočia. Táto metóda je výborná aj na korekcie a opravy staršieho obočia.

Obsah kurzu

1.časť školenia:

  • čo je to permanentný make-up;
  • rozdiel medzi klasickou a ručnou metódou PMU;
  • určenie vhodného dizajnu obočia podľa typu tváre a osobnosti klientky;
  • farebné rozlíšenie pigmentov;
  • tvarovanie obočia pred výkonom PMU;
  • príprava pracoviska a klientky;
  • poučenie klientky ako sa má o obočie starať po výkone PMU;
  • hygienické zásady pred a počas výkonu PMU.

2.časť školenia:

  • praktický tréning na umelej koži.

3.časť školenia:

  • praktický výkon na modelke pod odborným dohľadom.
Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba

Mgr. Izabela Sýkorová
+421 907 761 043
manager@beautyschool.sk

Hodnotenie
Organizátor